Minska stressen och öka livskvaliteten!

När vi är stressade har vi svårt för att vara närvarande i livet. Det resulterar i att vi tänker, känner och agerar allt mer på rutin, utifrån inlärda mönster. Det är som att leva med autopiloten på, vilket medför att vi lätt fastnar i tankar av oro och ältande samtidigt som vi tappar kontakten med vår kropp och vår balans i livet.